Kontakti

Zyrat qëndrore

+383 (0) 38 726 391

Str. "Bulevardi i Pavarsisë", II/2 60000, Gjilan - Republic Of Kosovo

Dega në Prishtinë

+383 (0) 38 726 391

Str."Josip Rela", no.154, Floor X/B/38-1 10000, Prishtina - Republic Of Kosovo

Dega në Prizren

+383 (0) 38 726 391

Str. "Jeronim De Rada" n.n., 20000 Prizren - Republic Of Kosovo

Qendra e Mësimdhënies dhe Trajnimit

+383 (0) 38 726 391

Str. "Lidhja e Lezhës", nr.4, 2/5 10000, Prishtina - t

Qendra e Karrierës

+383 (0) 38 726 391

Str. "Bulevardi i Pavarsisë", II/1 60000, Gjilan - Republic Of Kosovo

Dega në Shtërrpcë

+383 (0) 38 726 391

Str. Brezovica, N.n. 73000, Shterpce Republic Of Kosovo