COMMITED || PERFORM

Global Consulting & Developement Associates LLC

Our Subdiaries / Partner Company

Global Consulting & Development Associates SHPK Filialet

GCDA Hulumtime

GCDA Hulumtime

GC&DA Hulumtime Se shpejti…
Vizito Webfaqen

GCDA Përkthime

GCDA Përkthime

GC&DA SHPK ofron shërbimet e përkthimit, lektorimit dhe editimit të dokumenteve të ndryshme. Përkthim dhe interpretim Simultan/Konsekuti…
Vizito Webfaqen

Global Legal Business

Global Legal Business

Ne jemi një studio ligjore e përbërë nga praktikantë juridikë me përvojë të gjerë në çështjet ligjore në mjedise pune kombëtare dhe ndërkombëtare
Vizito Webfaqen

WeWork Kosovo

WeWork Kosovo

Duke u ndërtuar – Ne jemi qendër e takimit mes punëkërkuesve dhe punëdhënësve, me staf të specializuar në Kosovë dhe rajon për lëmin e Resurseve…
Vizito Webfaqen

Event Management

GCDA Hulumtime

Duke u ndërtuar – Event Managment bënë zhillimin dhe menaxhimin e ngjarjeve personale ose të korporatave si konferenca, takime të bizneseve…
Vizito Webfaqen

Rreth nesh

Global Consulting & Development Associates LLC është një ofrues kryesor i shërbimeve të konsulencës me cilësi të lartë. Ne përdorim njohuritë dhe përvojën tonë të gjerë për operacionet e sektorit publik dhe privat dhe ju ofrojmë zgjidhje inovative dhe të personalizuara që u shërbejnë nevojave tuaja specifike. Ne punojmë në partneritet me organizata të tjera të sektorit publik dhe privat nga e gjithë bota për të siguruar zgjidhjet e kërkuara në një nivel ndërkombëtar, kombëtar, rajonal dhe lokal.

Departamentet

Ne gjithmonë kemi zgjidhje profesionale për organizatën tuaj.

Zhvillimi i Biznesit

Përmes departamenteve të saj dhe burimeve të tjera, GC&DA Sh.p.k. është e përkushtuar të asistoj kompanitë vendore dhe të huaja…

Departamenti i Projekteve

Që nga themelimi i saj, GC&DA Sh.p.k ka qenë gjerësisht e përfshirë në ofrimin e mbështetjes së Projekteve të Asistencës…

Implementimi i Projekteve

​Konkurrentët në tregjet e reja shpesh herë ballafaqohen me sfida të ndryshme që shfaqen nga dallimet në kulturë, gjuhë dhe…

Financa dhe Administratë

Departamenti për Financa/Administrativ në kuadër të kompanisë përbëhet nga Divizioni i Shërbimeve Financiare dhe Administrative, si dhe Divizioni për Planifikim…

Kompania
Renditjet dhe Çmimet

0
VITE EKSPERIENCË
0
ÇMIME TË FITUARA
0
KLIENTA
0
PROJEKTE TË IMPLEMENTUARA
0
PROJEKTE TË PREGADITURA PËR KOMPANI TJERA

Portfolio e Implementimit

Projektet Zhvillimore Ndërkombëtare

Hulumtim

Trajnimet

Arsimi dhe aftësimi profesional

Konsulencë për Biznes

Menaxhim Operacional

Reforma në administratën publike

Dizajn dhe Printim

Ndërmjetësim

Shëndeti publik

Sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë

Organizimi i konferencave evenimenteve

Marketing/PR Services

Menaxhimi i burimeve njerëzore

Legjislacioni ekonomik

Shërbime të përkthimit

Menaxhimi Financiar

Strategjitë dhe politikat e sektorit publik

Promovimi i investimeve

Vlerësimi i Projekteve

Menaxhimi i mjedisit

Qeverisja lokale

Auditim

Teknologji Informative

Hulumtim

Në Global Consulting & Development Associates LLC, hulumtimi është një nga departamentet më të forta brenda kompanisë sonë. Duke marrë parasysh përvojën tonë të gjerë në fushën e hulumtimit dhe profesionalizmin e stafit tonë, ne kemi qenë në gjendje të ofrojmë shërbime hulumtimi me cilësi të lartë për klientët në Kosovë dhe rajon, të cilat përfshinin organizata ndërkombëtare të donatorëve, institucione qeveritare, kompani ndërkombëtare dhe organizata të sektorit privat .

NË KËT ÇËSHTJE NE OFROJMË SHËRBIMET E MËPOSHTME:

Përmes hulumtimit të tregut, ne mund t’u sigurojmë klientëve tanë informacione të rëndësishme që do t’i ndihmojnë ata të identifikojnë dhe analizojnë nevojat e tregut, madhësinë e tregut dhe konkurrencën. Ne ofrojmë teknika cilësore, të tilla si intervista të hollësishme, ashtu edhe teknika sasiore, siç janë sondazhet e klientëve. Kërkimi ynë mund të sigurohet si e dhënë e papërpunuar ose me analizë shoqëruese të të dhënave, në varësi të dëshirave të klientit tonë.

 • Observations/Participant Observation
 • Survey
 • Interviews
 • Focus Groups
 • Fokus Grupet
 • Studime të Motivimit të Thellësisë
 • Intervista të thella
 • Eksperimentet
 • Analiza e të dhënave
 • Studim i Anketes se Arsimit
 • Kerkimi i zhvillimit ekonomik
 • Kerkime sociale
 • Studimi i kenaqesise se punonjesve
 • Mbajtja e punonjesve

Përmes sondazhit të blerjeve të misterit do t'u siguronim klientëve tanë reagime në lidhje me përvojën e klientit të tyre nga sytë e klientëve. Blerja e misterit do t'u sigurojë klientëve tanë reagime të vlefshme në mënyrë që ata të munden:

 • Mat cilësinë e shitjeve dhe shërbimit
 • Vendosja e procedurave më të mira të trajnimit të stafit
 • Vendosja e procedurave më të mira të trajnimit të stafit
 • Kryen rishikime të performancës së punës
 • Siguron pajtueshmërinë rregullatore

Sondazhet e blerjeve misterioze gjithashtu mund të ofrohen për të mbledhur informacion në lidhje me procedurat e konkurrentëve të klientëve tanë në mënyrë që të ndihmojnë në përmirësimin e praktikave të biznesit të klientëve tanë

 • Sherbimet e regjistrimeve te te dhenave
 • Hulumtimi i postes

Our Commitment

To Perform

Mënyrë e thjeshtë për të bashkëpunuar me kompaninë tonë

Klientët tipikë të agjencisë së reklamave përfshijnë bizneset dhe korporatat, organizatat jofitimprurëse dhe agjensitë private.

Çmime Ndërkombëtare

Antarë në: