Kontrata kornizë

Kontrata kornizë

Global Consulting & Development Associates Sh.p.k ofron shërbime në të gjitha llotet e kontratave kornizë.

Ne u ofrojmë kompanive të përzgjedhura konsulente ekspertë me shumë përvojë. GC&DA Sh.p.k ka një bazë të të dhënave me profile të ekspertëve të ndryshëm.

 • Lot 1 : Zhvillimi Rural dhe Siguria e Ushqimit
 • Lot 2 : Transporti dhe Infrastruktura
 • Lot 3 : Telekomunikacioni dhe Teknologjia Informative
 • Lot 4 : Energjia dhe Siguria Nukleare
 • Lot 5 : Konferenca
 • Lot 6 : Mjedis
 • Lot 7 : Kultura, Qeverisja dhe Punët e Brendshme
 • Lot 8 : Shëndeti
 • Lot 9 : Arsimi, Punësimi dhe Mirëqenia Sociale
 • Lot 10 : Mbështetja e Industrisë/Tregtisë/Shërbimeve
 • Lot 11 : Makroekonomi, Financa Publike dhe Aspekte Rregullative
 • Lot 12 : Standarde
 • Lot 13 : Ndihma Humanitare, Menaxhimi i Krizave dhe Asistencë pas Krizës