Asistenca Teknike

Projektet e Asistencës Teknike

GC&DA është duke ofruar mbështetje në projekte të asistencës teknike.Qëllimi i projektit është që të kryej shërbime të konsulencës dhe trajnimit për agjencitë institucionale publike të vendosura në vende të ndryshme

Projektet janë zhvilluar në një kornizë metodologjike të kontratës publike nga një procedurë e listës së shkurtër me të cilën GC&DA punon në të gjithë botën përmes:

 • maintaining lists of available experts
 • scouting for projects
 • obtaining information
 • reviewing eligibility and legal compliance
 • forming consortiums
 • preparing expressions of interest
 • preparing tender bids
 • preparing technical and financial bids
 • reviewing contracting procedures
 • managing all project logistics and support services

The beneficiaries of GC&DA services include the following:

 • municipalities
 • local government agencies
 • ministries of European integration
 • ministries of justice
 • ministries of education and science
 • ministries of agriculture
 • ministries of economic development
 • ministries of health
 • ministries of finance
 • ministries of labour & social affairs
 • law enforcement agencies
 • privatisation agencies
 • consumer protection agencies
 • market surveillance and competition agencies
 • financial markets supervisory bodies
 • tax and customs administrations
 • civil service training institutes
 • national statistical offices
 • national regulatory authorities & agencies
 • energy regulators
 • telecommunications regulatory agencies
 • national agencies for land and cadastral registration
 • private companies
 • public companies
 • civil society organisations