USAID – Up to Youth Activity – Kontrata e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe dhënja me qira e pajisjeve të përkthimit

USAID – Up to Youth Activity – Kontrata e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe dhënja me qira e pajisjeve të përkthimit