Trajnimet

Kurset e Trajnimit dhe Seminaret

Kurset e trajnimit dhe seminaret e ofruara nga GC&DA Sh.p.k. adresojnë të gjitha zhvillimet aktuale dhe sfidat e ardhshme në fushat kyçe të menaxhimit të sektorit publik dhe privat.

GC&DA Sh.p.k  iu ofron pjesëmarrësve mundësinë për të ndarë diskutimet e orientuara në praktikë, me ekspert kryesor dhe homolog nga Kosova si dhe nga vendet dhe institucionet tjera.

Kurset e trajnimit janë të shkurtra, të drejtpërdrejta, intensive dhe ndërvepruese.

Ne ofrojmë:

Programe të përshtatura – të zhvilluara dhe hartuara nga stafi i specializuar në bashkëpunim të ngushtë me organizatat tona kliente, për të përmbushur nevojat dhe prioritetet e tyre të veçanta, që bazohen në modulet e tyre kryesore, të përzgjedhura nga vet ata.

Regjistrim në programet e hapura – të organizuara me vetë iniciativë nga GC&DA Sh.p.k., në të cilat pjesëmarrësit regjistrohen në mënyrë individuale në trajnimin e publikuar nga kompania.

Trajnimet që ofrohen nga GC&DA Sh.p.k. por që nuk kufizohet vetëm në këto, janë:

 • Shkrimi i projektit / grantit
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • Trajnimi për lidership
 • Marketingu i produkteve dhe marrëdhënia me klientë
 • Menaxhimi i ciklit të projektit
 • Planifikimi strategjik
 • Ndërmjetësim
 • Trajnime për bujqësi
 • Menaxhimi zinxhiror
 • Aftësitë e komunikimit
 • Shërbimi për klient
 • Planet dhe strategjitë e komunikimit
 • Motivimi i punëtorëve
 • Zhvillimi i aftësive për negocim
 • Menaxhimi i performancës
 • Menaxhimi i projektit
 • Ndërtimi i ekipit
 • Menaxhimi i kohës dhe prioriteteve.
 • Ndërmarrësi dhe Inovacione
 • Rritje e Biznesit
 • Analizë Financiare
 • Kontabilitet Financiar dhe Menaxherial
 • Biznes dhe Administrim
 • Zhvillim Ekonomik
 • Zhvillim i Bizneseve Fillestare
 • Lidership dhe Menaxhim
 • Menaxhimi i OJQ-ve
 • Udhëheqje e Tregut
 • Ligjet dhe Rregulloret për Biznese
 • E Drejta Ndërkombëtare
 • Microsoft Word dhe Excel për Biznese
 • Qeverisje Korporative
 • Zhvillim i Fuqisë Punëtore
 • Menaxhim i Sistemit Informativ
 • Sistem i Mikro-financave dhe ai Bankar
 • E-Biznesi
 • Trajnim i Trajnerëve.