Studim mbi blerjen e apartamenteve (Vlorë) – Kontratë e re për Hulumtim

Studim mbi blerjen e apartamenteve (Vlorë) – Data Centrum

Studim mbi preferencat dhe kërkesën për strehim në një zonë të veçantë në qytetin e Vlorës në Shqipëri. Studimi është bërë në Komunën e Prishtinës në Kosovë, dhe Komunën Shkup dhe Tetovë në Maqedoninë e Veriut

Leave a comment