Përmes departamenteve të saj dhe burimeve të tjera, GC&DA Sh.p.k. është e përkushtuar të asistoj kompanitë vendore dhe të huaja të cilat dëshirojnë të vendosën, zgjerohen, apo të qëndrojnë në Kosovë. Ekspertët dhe projektimi jonë profesional, zhvillojnë dhe implementojnë programe të rritjes për organizata biznes-biznes(B2B).

Ne shfrytëzojmë përvojën tonë të kombinuar në shitje, marketing, teknologji dhe zhvillim të biznesit për t’i ndihmuar klientët tanë të gjenerojnë me shumë mundësi biznesi. Ky historik i shumëllojshëm  lejon GC&DA Sh.p.k. të ofrojë klientëve të saj përvojë me vlerë ndërkombëtare të shoqëruar me aftësi teknike dhe ekspertizë që nevojitet për ekzekutimin e biznesit me saktësi.

Ne mund t`iu ndihmojmë me përgatitjen e planit dhe strategjisë tuajt të biznesit, përgatitjen e propozimit, certifikatave dhe kërkesave, zhvillimin e biznesit, strukturës së menaxhimit dhe organizimit, marrjen e fondeve, zhvillimin e tregjeve, zgjerimin në tregun vendor, krijimin e partneriteteve dhe aleancave, si dhe sigurimin e shërbimeve përfaqësuese të marketingut dhe shitjes