Country: Kosovë
Start Date/End Date: 09/09/2020 / 30/01/2021
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: USAID
Project Name: Shërbime të Interpretimit
Project Description:

Kontratë e re për Shërbime të Interpretimit

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: Projekti SDC i zbatuar nga Swiss TPH
Project Name: Kontratë për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe marrjen me qira të pajisjeve të përkthimit
Project Description:

Kontratë e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe marrjen me qira të pajisjeve të përkthimit

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: Up to Youth Activity
Project Name: Kontrata për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe marrjen me qira e pajisjeve të përkthimit
Project Description:

Kontrata e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe marrjen me qira e pajisjeve të përkthimit

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: Projekti i USAID CJA i implementuar nga Checchi & Company Consulting, Inc.
Project Name: Kontrata për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe marrjen me qira e pajisjeve të përkthimit
Project Description:

Kontrata e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe marrjen me qira e pajisjeve të përkthimit

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: Raiffeisen Bank
Project Name: Kontratë për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit
Project Description:

Kontratë e re për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: Ministria e Zhvillimit Rajonal
Project Name: Kontratë për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit
Project Description:

Kontratë e re për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Project Name: Kontrata për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit
Project Description:

Kontrata e re 3 vjeçare për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit

Country: Kosovë
Start Date/End Date: /
Status: Në vazhdimësi
Sectors: Shërbime të përkthimit
Client: Kuvendi i Republikës së Kosovës
Project Name: Kontrata për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit
Project Description:

Kontrata e re 3 vjeçare për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit

Vendi: Ballkani Perëndimor
Fillimi/Mbarimi: 09.03.2020 – 31.12.2021
Përfituesi: Grupi i Përhershëm i Zhvillimit Rural Rajonal në Evropën Jug-Lindore (SWG) – Shkup
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Pajisje të Përkthimit
Klienti: Grupi i Përhershëm i Zhvillimit Rural Rajonal në Evropën Jug-Lindore (SWG) – Shkup
Emri i Projektit: Pajisje të Përkthimit
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e paisjeve të përkthimit.
Vendi: Ballkani Perëndimor
Fillimi/Mbarimi: 09.03.2020 – 31.12.2021
Përfituesi: Grupi i Përhershëm i Zhvillimit Rural Rajonal në Evropën Jug-Lindore (SWG) – Shkup
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Grupi i Përhershëm i Zhvillimit Rural Rajonal në Evropën Jug-Lindore (SWG) – Shkup
Emri i Projektit: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2017 – 31.12.2019
Përfituesi: Programi për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave (DEMOS) – Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Programi për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave (DEMOS) – Kosovë
Emri i Projektit: Programi për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave (DEMOS) – Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.08.2014 / 01.08.2016
Përfituesi: Administrata Tatimore e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Administrata Tatimore e Kosovës
Emri i Projektit: Administrata Tatimore e Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.08.2014 / 01.08.2016
Përfituesi: Kuvendi i Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Kuvendi i Kosovës
Emri i Projektit: Kuvendi i Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 15.07.2014 / 21.07.2014
Përfituesi: Prokurori i Shtetit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Prokurori i Shtetit
Emri i Projektit: Prokurori i Shtetit
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2014 / 18.07.2017
Përfituesi: Ministria e drejtësisë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e drejtësisë
Emri i Projektit: Ministria e drejtësisë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2014 / 01.07.2017
Përfituesi: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës
Emri i Projektit: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2014 / 01.07.2017
Përfituesi: Civil Aviation Authority of Kosovë
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Civil Aviation Authority of Kosovë
Emri i Projektit: Civil Aviation Authority of Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2014 / 01.07.2017
Përfituesi: Civil Aviation Authority of Kosovë
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Civil Aviation Authority of Kosovë
Emri i Projektit: Civil Aviation Authority of Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 02.06.2014 / 01.12.2014
Përfituesi: Avokati i Popullit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Avokati i Popullit
Emri i Projektit: Avokati i Popullit
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 09.04.2014 / 19.04.2014
Përfituesi: International Labour Office
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: International Labour Office
Emri i Projektit: International Labour Office
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2014 / 01.04.2016
Përfituesi: Zyra e Kryeministrit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Zyra e Kryeministrit
Emri i Projektit: Zyra e Kryeministrit
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2014 / 01.04.2016
Përfituesi: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës
Emri i Projektit: Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2014 / 01.04.2016
Përfituesi: Zyra e Komisionerit për Gjuhët – Zyra e Kryeministrit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Zyra e Komisionerit për Gjuhët – Zyra e Kryeministrit
Emri i Projektit: Zyra e Komisionerit për Gjuhët – Zyra e Kryeministrit
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosove
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2014 / 01.03.2016
Përfituesi: Banka Qëndrore e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Banka Qëndrore e Kosovës
Emri i Projektit: Banka Qëndrore e Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2014 / 01.03.2015
Përfituesi: Hyman Dynamics
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Hyman Dynamics
Emri i Projektit: Hyman Dynamics
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2014 / 01.12.2014
Përfituesi: Projekti: Aftësitë për Punësim Rural(APR)-Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Projekti: Aftësitë për Punësim Rural(APR)-Kosovë
Emri i Projektit: Projekti: Aftësitë për Punësim Rural(APR)-Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2014 / 01.12.2014
Përfituesi: Skills for Rural Employment (S4RE) Project-Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Skills for Rural Employment (S4RE) Project-Kosovë
Emri i Projektit: Skills for Rural Employment (S4RE) Project-Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 18.02.2014 / 18.02.2014
Përfituesi: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Emri i Projektit: Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2017
Përfituesi: Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Emri i Projektit: Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2015
Përfituesi: Anti-Corruption Agency of Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Anti-Corruption Agency of Kosovë
Emri i Projektit: Anti-Corruption Agency of Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2017
Përfituesi: Ministry of Foreign Affairs
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministry of Foreign Affairs
Emri i Projektit: Ministry of Foreign Affairs
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2015
Përfituesi: Agjencioni kundër Korrupsion i Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Agjencioni kundër Korrupsion i Kosovës
Emri i Projektit: Agjencioni kundër Korrupsion i Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2017
Përfituesi: Ministria e Punëve të Jashtme
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e Punëve të Jashtme
Emri i Projektit: Ministria e Punëve të Jashtme
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2017
Përfituesi: Ministria e Puneve të Jashtme
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e Puneve të Jashtme
Emri i Projektit: Ministria e Puneve të Jashtme
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht,

dhe anasjelltas. Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2017
Përfituesi: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës
Emri i Projektit: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2014 / 01.02.2017
Përfituesi: Administrata Tatimore e Kosovës
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Administrata Tatimore e Kosovës
Emri i Projektit: Administrata Tatimore e Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014 / 31.12.2014
Përfituesi: Harju County Entrepreneurship and Development Consultancy
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Harju County Entrepreneurship and Development Consultancy
Emri i Projektit: Harju County Entrepreneurship and Development Consultancy
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014
Përfituesi: Kolegji Tempulli
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Kolegji Tempulli
Emri i Projektit: Kolegji Tempulli
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014 / 01.06.2014
Përfituesi: Projekti i Qeverisjes Lokale – Helvetas
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Projekti i Qeverisjes Lokale – Helvetas
Emri i Projektit: Projekti i Qeverisjes Lokale – Helvetas
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2014 / 01.06.2014
Përfituesi: LOGOS – Swiss-Kosovë Local Governance and Decentralization Support
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: LOGOS – Swiss-Kosovë Local Governance and Decentralization Support
Emri i Projektit: LOGOS – Swiss-Kosovë Local Governance and Decentralization Support
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 23.12.2013 / 23.12.2013
Përfituesi: Health for All
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Health for All
Emri i Projektit: Health for All
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 22.12.2013 / 22.12.2013
Përfituesi: Kosovë Forum for Peace
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Kosovë Forum for Peace
Emri i Projektit: Kosovë Forum for Peace
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 04.12.2013 / 07.12.2013
Përfituesi: Olof Palme Centre
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Olof Palme Centre
Emri i Projektit: Olof Palme Centre
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.12.2013
Përfituesi: Siguria
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Siguria
Emri i Projektit: Siguria
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.12.2013 / 01.12.2016
Përfituesi: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Emri i Projektit: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.12.2013 / 01.12.2017
Përfituesi: Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve të Kosovës
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve të Kosovës
Emri i Projektit: Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve të Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.10.2013 / 01.03.2014
Përfituesi: GIZ
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: GIZ
Emri i Projektit: GIZ
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.10.2013 / 01.10.2015
Përfituesi: Administrata Tatimore e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Administrata Tatimore e Kosovës
Emri i Projektit: Administrata Tatimore e Kosovës
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.10.2013 / 01.10.2014
Përfituesi: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Emri i Projektit: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 08.07.2013 / 09.07.2013
Përfituesi: Qendra per Paqe dhe Tolerancë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Health for All
Emri i Projektit: Health for All
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.06.2013 / 01.11.2013
Përfituesi: World Vision International
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: World Vision International
Emri i Projektit: World Vision International
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2013 / 01.01.2014
Përfituesi: Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë(FSDK)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë(FSDK)
Emri i Projektit: Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë(FSDK)
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 17.03.2013 / 04.04.2013
Përfituesi: Diakonie
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Diakonie
Emri i Projektit: Diakonie
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 11.02.2013 / 11.02.2015
Përfituesi: Banka Për Biznes
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Banka Për Biznes
Emri i Projektit: Banka Për Biznes
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

 

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2013
Përfituesi: Banka Ekonomike
Statusi: Në vazhdimësi
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Banka Ekonomike
Emri i Projektit: Banka Ekonomike
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2013 / 21.01.2014
Përfituesi: Helvetas
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Helvetas
Emri i Projektit: Helvetas
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit nga Anglishtja në Shqip dhe Serbisht, si dhe anasjelltas.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 03.11.2012 / 30.06.2013
Përfituesi: Chemonics International Inc.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Chemonics International Inc.
Emri i Projektit: Chemonics International Inc.
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit nga Anglishtja në Shqip, Serbisht, Turqisht dhe anasjelltas për USAID-BEEP në Kosovë.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.11.2012 / 01.11.2013
Përfituesi: UN-Habitat Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: UN-Habitat Kosovë
Emri i Projektit: UN-Habitat Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, Turqisht dhe anasjelltas.

Editim

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.08.2012 / 01.08.2013
Përfituesi: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Emri i Projektit: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.

Editim.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.06.2012 / 14.06.2014
Përfituesi: Projekti MASHT – DANIDA
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Projekti MASHT – DANIDA
Emri i Projektit: Projekti MASHT – DANIDA
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, Turqisht dhe anasjelltas.

Editim

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.04.2012 / 31.12.2012
Përfituesi: Forum Syd Kosovë Programme
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Forum Syd Kosovë Programme
Emri i Projektit: Forum Syd Kosovë Programme
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 09.03.2012 / 08.04.2015
Përfituesi: Ministria e Integrimeve Evropiane
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Ministria e Integrimeve Evropiane
Emri i Projektit: Ministria e Integrimeve Evropiane
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht, dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2012 / 31.12.2012
Përfituesi: KAS Buro Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: KAS Buro Kosovë
Emri i Projektit: KAS Buro Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Ofrimin e pajisjeve të përkthimit. Përkthim simultan në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2012 / 01.03.2012
Përfituesi: KDI-Kosovë Democratic Institute
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Përkthime të gjuhes Angleze si dhe Editim.
Klienti: KDI-Kosovë Democratic Institute
Emri i Projektit: KDI-Kosovë Democratic Institute
Përshkrimi i Projektit: Përkthime, Editime në gjuhën Angleze.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2012 / 01.02.2012
Përfituesi: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: IOM Kosovë
Klienti: IOM Kosovë
Emri i Projektit: IOM Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit për tri leksikone në gjuhen Gjermane nga gjuha Shqipe për Organizatat Internacionale për migrime. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.02.2012 / 01.02.2012
Përfituesi: German Medical Associations
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: German Medical Associations
Emri i Projektit: German Medical Associations
Përshkrimi i Projektit: Përkthim dhe Editim në gjuhen Gjermane.

Ky projekt financohet nga qeveria Gjermane.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.11.2011 / 10.11.2011
Përfituesi: KDI-Kosovë Democratic Institute
Statusi: I përfunduar
Sektorët: English Translations Proof Reading and Editing
Klienti: KDI-Kosovë Democratic Institute
Emri i Projektit: KDI-Kosovë Democratic Institute
Përshkrimi i Projektit: Përkthim dhe Editim në gjuhën Angleze
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 20.09.2011 / 07.10.2011
Përfituesi: KND – Kosovan Nansen Dialogue
Statusi: I përfunduar
Sektorët: English Translations Proof Reading and Editing
Klienti: KND – Kosovan Nansen Dialogue
Emri i Projektit: KND – Kosovan Nansen Dialogue
Përshkrimi i Projektit: Trajnim për Shkrimin Akademik në gjuhën Angleze

Ky projekt financohet nga ambasada mbretërore Norvegjeze, Prishtinë.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 10.09.2011 / 31.12.2012
Përfituesi: KAS Buro Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: KAS Buro Kosovë
Emri i Projektit: KAS Buro Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Ofrimin e pajisjeve të përkthimit. Përkthim simultan në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Editim.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 05.09.2011 / 05.09.2012
Përfituesi: Regional Environmental Centre for SEE Office Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Regional Environmental Centre for SEE Office Kosovë
Emri i Projektit: Regional Environmental Centre for SEE Office Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas.

Editim. Ky projekt financohet nga SIDA Swedish International Developmnet Cooperation Agency.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2011 / 01.07.2011
Përfituesi: European Center for Peace and Development (ECDP)
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: European Center for Peace and Development (ECDP)
Emri i Projektit: European Center for Peace and Development (ECDP)
Përshkrimi i Projektit: Përkthimin e dokumenteve nga Anglishtja në Shqip dhe Serbisht.

Kontrat në mes të qeverisë së Kosovës dhe Universitetit UN për paqe dhe zhvillim nëpërmjet ECPD Prizren.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2011 / 01.08.2011
Përfituesi: SOFRECO SA
Statusi: I përfunduar
Sektorët: English Academic Written Training
Klienti: SOFRECO SA
Emri i Projektit: SOFRECO SA
Përshkrimi i Projektit: Trajnim për Shkrimin Akademik në Anglisht.

Projekti i financuar nga BE, i menaxhuar nga ECLO.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2011 / 31.12.2011
Përfituesi: UNHCR-Kosovë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: UNHCR-Kosovë
Emri i Projektit: UNHCR-Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Ofrimin e pajisjeve të përkthimit. Përkthim simultan në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Editim.

Ky projekt financohet nga Kombet e Bashkuara.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.01.2011 / 01.07.2011
Përfituesi: Komuna e Novobërdës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: Komuna e Novobërdës
Emri i Projektit: Komuna e Novobërdës
Përshkrimi i Projektit: Përkthimin e raporteve financiare të komunës për vitin 2008, 2009, 2010 nga gjuha Shqipe në Anglisht dhe Serbisht. Përkthimin e statusit të Komunes nga gjuha Shqipe në Anglisht dhe Serbisht.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.10.2010 / 01.10.2010
Përfituesi: BKT
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: BKT
Emri i Projektit: BKT
Përshkrimi i Projektit: Përkthime të shkruara të dokumentave të bankës

Marrëveshje për kredi të Bankës, Kontratë nër Hipotekë, Pajtueshmëri për garancionin e Bankës, etc.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.09.2010 / 01.09.2010
Përfituesi: Komuna e Gjilanit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të përkthimit
Klienti: Komuna e Gjilanit
Emri i Projektit: Komuna e Gjilanit
Përshkrimi i Projektit: Përkthime të shkruara nga gjuha Shqipe në Anglisht

Editimin e Projekt Propozimit.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 18.08.2010 / 18.08.2010
Përfituesi: Komuna e Parteshit
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit
Klienti: Komuna e Parteshit
Emri i Projektit: Komuna e Parteshit
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e dy përkthyesve nga Shqipja dhe Serbishtja në gjuhen Angleze për evenimentin e zgjedhjes

së Kryetarit të Parteshit. Përkthime për fjalimet e presidentit dhe kryeministrit të Kosovës.

Ofrimin e pajisjeve të përkthimit për evenimentin.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.07.2010 / 01.08.2010
Përfituesi: SOFRECO SA
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim për Shkrimin Akademik në Anglisht
Klienti: SOFRECO SA
Emri i Projektit: SOFRECO SA
Përshkrimi i Projektit: Trajnim për Shkrimin Akademik në Anglisht.

Projekti i financuar nga BE, i menaxhuar nga ECLO.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.06.2010 / 31.12.2012
Përfituesi: LOGOS – Swiss-Kosovë Local Governance and Decentralization Support
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit dhe të Interpretimit
Klienti: LOGOS – Swiss-Kosovë Local Governance and Decentralization Support
Emri i Projektit: LOGOS – Swiss-Kosovë Local Governance and Decentralization Support
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit dhe të interpretimit në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Ofrimin e pajisjeve të përkthimit. Përkthim simultan në Shqip, Serbisht, Anglisht dhe anasjelltas. Editim.

Ky projekt financohet nga qeveria Zvicrane.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 04.05.2010 / 04.05.2010
Përfituesi: Qeveria Italiane
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Shërbime të Përkthimit
Klienti: Qeveria Italiane
Emri i Projektit: Qeveria Italiane
Përshkrimi i Projektit: Shërbime të sekretaris dhe koridnator të përkthimit në business-to business takime, interpretime si të nevojiten.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.04.2010 / 14.04.2010
Përfituesi: LOGOS Project
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Përkthim Simultan
Klienti: LOGOS Project
Emri i Projektit: LOGOS Project
Përshkrimi i Projektit: Përkthim Oral nga Serbishtja në Anglisht dhe nga Anglishtja në Serbisht.

Ky projekt financohet nga Qeveria Zvicrane.