Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 27.04.2018 – 25.07.2018
Përfituesi: Puntoritë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Organizimi i konferencave / Evenimenteve
Klienti: IBF International Consulting
Emri i Projektit: Organizimi i ngjarjeve
Përshkrimi i Projektit: Organizimi i tre ngjarjeve

o Punëtori Fillestare

o Punëtori afatmesme me të gjithë palët e interesuara

o Punëtori mbyllëse

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 04.09.2017 29.11.2019
Përfituesi: Bizneset nga Komunat e Mitrovicës, Strugës, Korqës dhe Pejës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Trajnim / Konsulencë
Klienti: UNDP INTERDEV 2
Emri i Projektit: Dizajnimi dhe Organizimi i 4 Ngjarjeve Bizneset me Biznese në Rajonin Ekonomik në Lindje dhe Rajonin Ekonomik në Jug të Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor për prodhuesit / bizneset vendore të Dragashit, Shterpcës dhe Komunës së Vitisë të përfshira në prodhimin e produkteve të qumështit, mjaltit, tekstilit, frutat pyjorë dhe gastronomi
Përshkrimi i Projektit: Hartimi dhe implementimi i 4 veprimtarive Bizneset në biznese;

a. Tetor 2017 – Komuna e Mitrovicës, me biznese nga Mitrovica, Vushtrria dhe Zubin Potoku

b. Prill 2018 – Komuna e Strugës, IRJ e Maqedonisë, me biznese nga Struga, Kerçova dhe Pllasnica

c. Korrik 2018 – Qarku Korçë, Shqipëri, me biznese nga Korça, Maliqi, dhe Devolli,

d. Shtator 2019 – Komuna e Pejës, Kosovë, me biznese nga Peja, Klina, dhe Istogu,

· Organizimi i të gjithë logjistikës së nevojshme për zbatimin e B2B-ve, siç janë: identifikimi dhe afrimi me bizneset / prodhuesit e synuar, ftesa, transporti, akomodimi; interpretimi dhe rregullimi i materialeve të tjera të rëndësishme për ngjarjet B2B si: Një faqe, materialet promovuese (d.m.th. broshurat e ekspozitës, broshurat dhe kartat e biznesit), ekspozimi i produkteve të lokaleve, etj.

Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 20.12.2012 / 21.12.2012
Përfituesi: Kosovë SME-s
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Organizimi i konferencave / Evenimenteve
Klienti: Zyra Ndërlidhëse Greke në Kosovë
Emri i Projektit: Zyra Ndërlidhëse Greke në Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates sh.p.k në bashkëpunim me Zyrën Ndërlidhëse Greke në Kosovë, ka organizuar forumin e biznesit në mes të bizneseve Kosovare dhe atyre Greke në Selanik gjatë periudhës kohore 20-21 dhjetor 2012.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 26.11.2012 / 27.11.2012
Përfituesi: Kosovë SME-s
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Organizimi i konferencave / Evenimenteve
Klienti: Ambasada Çeke në Kosovë
Emri i Projektit: Ambasada Çeke në Kosovë
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates sh.p.k në bashkëpunim me Ambasadën Çeke në Kosovë, ka organizuar forumin e biznesit në mes të bizneseve Kosovare dhe atyre Çeke in Pragë gjatë periudhës kohore 26-27 nëntor në Pragë.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 24.06.2011
Përfituesi: MADE Expo
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Organizimi i Konferencave/Evenimenteve
Klienti: MADE Expo
Emri i Projektit: MADE Expo
Përshkrimi i Projektit: Mundësi dhe prespektivë për bashkpunimet Italian-Kosovarë në arkitekturë, dizajn, konstruksion, dhe ndërtime të reja,teknologji.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 12.04.2011 / 13.04.2011
Përfituesi: Autoriteti Portal i Selaknikut S.A.
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Organizimi i Konferencave/Evenimenteve
Klienti: Autoriteti Portal i Selaknikut
Emri i Projektit: Autoriteti Portal i Selanikut
Përshkrimi i Projektit: Ofrimin e shërbimeve gjatë evenimenteve biznesore për promovimin e korporatave në Kosovë (Prespektivat e Korporatave Biznesore me ThPA SA). Ky projekt financohet nga qeveria Greke.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 04.05.2010
Përfituesi: ICE Prishtinë
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Organizimin e evenimenteve
Klienti: ICE Prishtinë
Emri i Projektit: ICE Prishtinë
Përshkrimi i Projektit: Organizimin e Evenimenteve mbështetëse për forumet biznesore Kosovë-Itali.

Ky projekt financohet nga qeveria Italiane.