GC&DA SH.P.K. ofron këto shërbime:

 • Përkthim dhe Interpretim Simultan/Konsekutiv
 • Transkripte të audio dhe video dokumenteve
 • Përkthime të dokumenteve
 • Editim dhe lektorim
 • Përkthime ligjore të autorizuara nga gjykata

GC&DA Sh.p.k ofron shërbimet e lartpërmendura për këto gjuhë:

 • Shqip – Anglisht
 • Anglisht- Shqip
 • Shqip – Serbisht
 • Serbisht- Shqip
 • Anglisht- Serbisht
 • Serbisht- Anglisht
 • Gjermanisht- Albanian
 • Shqip – Gjermanisht
 • Gjermanisht- Anglisht
 • Anglisht- Gjermanisht
 • Italisht – Shqip
 • Shqip – Italisht
 • Italisht – Serbisht
 • Serbisht- Italisht
 • Frengjisht – Shqip
 • Shqip – Frengjisht
 • Frengjisht – Serbisht
 • Serbisht– Frengjisht
 • Kinezisht – Shqip
 • Shqip – Kinezisht
 • Kroatisht– Shqip
 • Shqip – Kroatisht
 • Romanian– Shqip
 • Shqip – Romanian
 • Spanjollisht – Shqip
 • Shqip – Spanjollisht
 • Spanjollisht – Serbian
 • Serbian – Spanjollisht

Për më tepër informata në lidhje me shërbimet e lartshënuara dhe çmimet, ju lutemi të na kontaktoni përmes: [email protected]