Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 14.10.2015 / 30.10.2015
Përfituesi: OSA Termosistem
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Konsulencë biznesi dhe printim
Klienti: OSA Termosistem
Emri i Projektit: Përgatitja e profilit të kompanisë
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka përgatitur profilin e kompanisë të OSA TERMOSISTEM së bashku me përgatitjen e dizajnit të ri të vizit-kartave si dhe printimi i profilit të kompanisë.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 02.12.2013 / 30.12.2013
Përfituesi: Administrata Tatimore e Kosovës
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Teknologji informative & printim
Klienti: Administrata Tatimore e Kosovës
Emri i Projektit: Furnizim me libra te TI-së
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka furnizuar ATK-në me libra të fushës së teknologjisë informative dhe ka ofruar shërbime të printimit.
Vendi: Kosovë
Fillimi/Mbarimi: 01.03.2013
Përfituesi:
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Dizajn dhe printim
Klienti: VIP Travel
Emri i Projektit: VIP Travel
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka përgatitur profilin e kompanisë dhe dizajnimin e profilit të kompanisë në gjuhen Shqipe dhe Angleze.
Vendi: Dizajn dhe printim
Fillimi/Mbarimi: 29.03.2010 / 08.04.2010
Përfituesi:
Statusi: I përfunduar
Sektorët: Dizajn dhe printim
Klienti: Agro Hermes Company
Emri i Projektit: Agro Hermes Company
Përshkrimi i Projektit: Global Consulting & Development Associates Sh.p.k. ka përgatitur profilin e kompanisë dhe dizajnimin e profilit të kompanisë në gjuhen Shqipe dhe Anglez.