Rreth nesh

Global Consulting & Development Associates Sh.p.k është ofrues kryesor i shërbimeve të konsulencës me cilësi të lartë. Ne shfrytëzojmë njohuritë dhe përvojën tonë të gjerë mbi aktivitetet e sektorit publik dhe privat si dhe ofrojmë zgjidhje inovative dhe të përshtatshme për përmbushjen e nevojave tuaja. Ne punojmë në partneritet me organizata tjera publike dhe private nga e gjithë bota në mënyrë që zgjidhjet e kërkuara të ofrohen në nivel ndërkombëtar, kombëtar, rajonal dhe lokal. Kompania jonë, e specializuar në fushën e projekteve zhvillimore ndërkombëtare, punon me organizata joqeveritare, organizata publike dhe private në realizimin e detyrave të tyre në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ekspertët tanë punojnë ngushtë ndërmjet veti, duke ndarë njohuritë dhe ekspertizën e tyre me qëllim ofrimin e zgjidhjeve të integruara të biznesit për klientët tanë.

Synimi i jonë është të mbështesim klientët tanë për një periudhë afatgjate, të krijojmë vlera për ta dhe të bëhemi partner të preferuar për tejkalimin e të gjitha sfidave kryesore me të cilat ata ballafaqohen. Përveç gamës së gjerë të shërbimeve që ofrojmë kryesisht në Kosovë, GC&DA është e përfshirë në menaxhimin e projekteve ndërkombëtare. Gjithashtu GC&DA ka shumë përvojë dhe ka ofruar shërbime të jashtëzakonshme në fushën e konsulencës strategjike, përgatitjen e dokumentacionit të tenderit, kryerjen e procedurave të prokurimit, vlerësimin e dokumenteve të tenderit, menaxhimin e marrëdhënieve me klient, planifikimin e vazhdimësisë së biznesit, procesin e ri-strukturimit të biznesit. Jemi krenarë për krijimin dhe zgjerimin e partneritetit tonë me organizata të mëdha dhe të njohura në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, por  jemi ende të etur për të gjetur partnerin e duhur për çdo tender në bazë të ekspertizës së kërkuar.

Mënyrë e thjeshtë për të bashkëpunuar me kompaninë tonë

Klientët tipikë të agjencisë së reklamave përfshijnë bizneset dhe korporatat, organizatat jofitimprurëse dhe agjensitë private.

  Ngarko CV-në
  0
  Vite Eksperiencë
  0
  Çmime të Fituara
  0
  Klientë
  0
  Projekte të Implementuara
  0
  Projekte të Pregaditura për Klientë

  Our Commitment

  PROJECT MANAGEMENT & CAPACITY BUILDING
  PROJEKTIMI & ZBATIMI

  Ekip shumë profesional me përvojë në hartimin, menaxhimin dhe zbatimin e projekteve. Sigurimi i shërbimeve me cilësi të lartë për ndërtimin e kapaciteteve në shumtë sektorë.

  INTEGRIMI I BE-së

  ASISTENCË TEKNIKE – KORNIZA, VLERËSIMI DHE MSA-së

  Sigurimi Asistencës Teknike të Projekteve, Kornizë Kontratave, Vlerësimeve të Projektit dhe Programit. Mbështetja në NVM-të e Kosovës në zbatimin e kërkesave të MSA-së.

  GRANTET E DONATORËVE
  SKEMA E MBËSHTETJES SË BIZNESIT

  Përgatitja e granteve të donatorëve në sektorë të shumtë, mbështetje në zbatim dhe raportim.

  BASHKPUNIMI I ZHVILLIMIT RAJONAL
  CROSS BORDER INTERACTION

  Implementimi i aktiviteteve/projekteve të përbashkëta në rajon dhe më gjerë.

  REFORMA PUBLIKE ADMINISTRATIVE
  PROFESIONAL, EFIKASITET, TRANSPARENCË, PËRGJEGJËSI

  Mbështesim modernizimin e administratës publike, shërbimin publik dhe dixhitalizimin

  ZHVILLIMI I NVM-ve
  NVM, FERMERËT, PRODHUESIT, PYJEVE

  Mbështetja e fermerëve të NVM-ve, prodhuesit në përmbushjen e Standardeve Ndërkombëtare, Certifikimin me Standardet ISO dhe Markimin CE. Ndërtimin e kapaciteteve përmes trajnimeve, ngjarjeve B2B, panaireve etj.

  To Perform