Projekti i USAID CJA i implementuar nga Checchi & Company Consulting, Inc. – Kontrata e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe dhënja me qira e pajisjeve të përkthimit