Organizimi i Panairit të Biznesit në Komunën e PejësOrganizimi i Panairit të Biznesit në Komunën e Pejës. Kosova me biznese nga Komuna e Dragashit, Shtërpcës dhe Vitisë / Vitina.

Ky projekt është financuar nga UNDP INTEREV 2 Projekte