Organizimi i Panairit të Biznesit në Komunën e Gjilanit

Organizimi i Panairit të Biznesit në Komunën e Gjilanit, Kosova me biznese nga Komuna e Dragashit, Shtërpcës / Štrpce dhe Vitisë / Vitina.

Ky projekt është financuar nga UNDP INTEREV 2 Projekte