Organizimi i Eventit të Bizneset me Biznese në Komunën e Mitrovicës

Organizimi i Eventit të Bizneset me Biznese në Komunën e Mitrovicës, Kosovë, me biznese nga Komuna e Dragashit, Shtërpcës / Štrpce dhe Viti / Vitina.

Ky projekt është financuar nga UNDP INTEREV 2 Projekte