Organizimi i Eventit të Bizneset me Biznese në komunën e Strugës

Organizimi i Eventit të Bizneset me Biznese në Komunën e Strugës, Maqedonia Veriore, me biznese nga Komuna e Dragashit, Shtërpcës / ptrpce dhe Viti / Vitina.

Ky projekt është financuar nga UNDP INTEREV 2 Projekte