Organizimi dhe administrimi i punëtorisë fillestare

Organizimi dhe administrimi i punëtorisë fillestare, punëtorisë afatmesme me të gjithë palët e interesuara dhe Punëtorinë përmbyllëse.

Ky projekt është financuar nga Projekti i Bashkimit Evropian “Mbështetja e BE për Reformën Ligjore në Kosovë” dhe zbatohet nga IBF International Consulting.