Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal – Kontrata e re 3 vjeçare për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit