Kontakti

  Zyrat qëndrore

  +383 (0) 38 726 391
  Rr. "Bulevardi i Pavarsisë", II/2 60000, Gjilan - Republika e Kosovës

  Dega në Prishtinë

  +383 (0) 38 726 391
  Rr."Josip Rela", nr.154, Kati X/B/38-1 10000, Prishtina - Republika e Kosovës

  Dega në Prizren

  +383 (0) 38 726 391
  Rr. "Jeronim De Rada" p.n., 20000 Prizren - Republika e Kosovës

  Qendra e Mësimdhënies dhe Trajnimit

  +383 (0) 38 726 391
  Rr. "Lidhja e Lezhës", nr.4, 2/5 10000, Prishtina - Republika e Kosovës

  Qendra e Karrierës

  +383 (0) 38 726 391
  Rr. "Bulevardi i Pavarsisë", II/1 60000, Gjilan - Republika e Kosovës

  Dega në Shtërrpcë

  +383 (0) 38 726 391
  Rr. Brezovica, P.n. 73000, Shterpce Republika e Kosovës