Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal – Kontratë e re për Hulumtim