Global Consulting & Development Associates është bërë anëtar korporate e organizatës ESOMAR

Global Consulting & Development Associates është bërë anëtar korporate e organizatës ESOMAR, e cila është zëri global i të dhënave, hulumtimeve dhe njohurive të komuniteteve.

Leave a comment