AQH – SDC project implemented by Swiss TPH – Kontrata e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe dhënja me qira e pajisjeve të përkthimit

AQH – SDC project implemented by Swiss TPH – Kontrata e re për shërbime të përkthimit dhe interpretimit dhe dhënja me qira e pajisjeve të përkthimit