Anketë mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve të K.R.U “Hidroregjioni Jugor” në regjionin e Prizrenit

Kryerja e anketës mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve me 2030 të anketuar, përfshirë bizneset dhe institucionet si klientë të rregullt në qytetet e Prizrenit, Suharekës, Malishevës dhe Dragashit.
Ky projekt është financuar nga K.R.U “Hidroregjioni Jugor” Sh.A | Prizren.