Anketë mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve të KRU “Hidrodrini“ në regjionin e Pejës

Kryerja e anketës mbi kënaqmërin e konsumatorëve me 565 të anketuar, përfshirë bizneset dhe institucionet si klientë të rregullt në qytetet Pejës, Istogut, Klinës, Deqanit dhe Junikut.
Ky projekt u financua nga Hidrodrini – Ndërmarrja Rajonale e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve – Sh. A. | Peje.