Angazhimi brenda Zyrës Qendrore të SWG / Sekretariatit për nevojat e zbatimit të projekteve për të cilat SWG ka nënshkruar kontratë për Shërbime të Përkthimit dhe Interpretimit