Home

slider_1

Gëzuar Ditën Ndërkombëtare të Përkthimit 2020

COMMITTED II PERFORM

Image is not available
Global Consulting & Developement Associates SHPK

Filialet / Kompanitë Partnere

Global Consulting & Development Associates SHPK Filialet

GCDA Hulumtime

GC&DA Hulumtime Se shpejti…

GCDA Përkthime

GCDA Përkthime

GC&DA SHPK ofron shërbimet e përkthimit, lektorimit dhe editimit të dokumenteve të ndryshme. Përkthim dhe interpretim Simultan/Konsekuti…

Global Legal Business

Global Legal Business

We are a law firm composed with legal practitioners with extensive experience in legal matters in national and international working environments. Our team…

WeWork Kosovo

WeWork Kosovo

Duke u ndërtuar – Ne jemi qendër e takimit mes punëkërkuesve dhe punëdhënësve, me staf të specializuar në Kosovë dhe rajon për lëmin e Resurseve…

Menaxhimi i Eventeve

Menaxhimi i Eventeve

Duke u ndërtuar – Event Managment bënë zhillimin dhe menaxhimin e ngjarjeve personale ose të korporatave si konferenca, takime të bizneseve…

Rreth nesh

Global Consulting & Development Associates LLC është një ofrues kryesor i shërbimeve të konsulencës me cilësi të lartë. Ne përdorim njohuritë dhe përvojën tonë të gjerë për operacionet e sektorit publik dhe privat dhe ju ofrojmë zgjidhje inovative dhe të personalizuara që u shërbejnë nevojave tuaja specifike. Ne punojmë në partneritet me organizata të tjera të sektorit publik dhe privat nga e gjithë bota për të siguruar zgjidhjet e kërkuara në një nivel ndërkombëtar, kombëtar, rajonal dhe lokal.

Departamentet

Ne gjithmonë kemi zgjidhje profesionale për organizatën tuaj.

Kompania
Renditjet dhe Çmimet

0
Vite eksperiencë
0
Çmime të fituara
0
Klienta
0
Projekte të implementuara
0
Projekte të pregaditura për kompani tjera

Hulumtim

Në Global Consulting & Development Associates LLC, hulumtimi është një nga departamentet më të forta brenda kompanisë sonë. Duke marrë parasysh përvojën tonë të gjerë në fushën e hulumtimit dhe profesionalizmin e stafit tonë, ne kemi qenë në gjendje të ofrojmë shërbime hulumtimi me cilësi të lartë për klientët në Kosovë dhe rajon, të cilat përfshinin organizata ndërkombëtare të donatorëve, institucione qeveritare, kompani ndërkombëtare dhe organizata të sektorit privat .

NË KËT ÇËSHTJE NE OFROJMË SHËRBIMET E MËPOSHTME:

Përmes hulumtimit të tregut, ne mund t’u sigurojmë klientëve tanë informacione të rëndësishme që do t’i ndihmojnë ata të identifikojnë dhe analizojnë nevojat e tregut, madhësinë e tregut dhe konkurrencën. Ne ofrojmë teknika cilësore, të tilla si intervista të hollësishme, ashtu edhe teknika sasiore, siç janë sondazhet e klientëve. Kërkimi ynë mund të sigurohet si e dhënë e papërpunuar ose me analizë shoqëruese të të dhënave, në varësi të dëshirave të klientit tonë.

Vëzhgime / Vëzhgim i Pjesëmarrësve

Studim

Intervista

Kërkime tradicionale cilësore

 • Fokus Grupet
 • Grupet e sensibilizuara
 • Studime të Motivimit të Thellësisë
 • Intervista të thella
 • Eksperimentet
 • Analiza e të dhënave

Studim i Anketës së Arsimit

Kërkimi i zhvillimit ekonomik

Kërkime sociale

Studimi i Kënaqësisë së Punonjësve

Mbajtja e punonjësve

Përmes sondazhit të blerjeve të misterit do t'u siguronim klientëve tanë reagime në lidhje me përvojën e klientit të tyre nga sytë e klientëve. Blerja e misterit do t'u sigurojë klientëve tanë reagime të vlefshme në mënyrë që ata të munden:

 • Krijoni një përvojë më të mirë të klientit përmes zbulimit të gjërave vepruese që mund të përmirësoni
 • Theksoni mundësitë e trajnimit brenda stafit tuaj
 • Ju siguron një pamje të përvojës së klientit që punonjësit tuaj po ofrojnë kur askush nuk po kërkon

Shërbimet e regjistrimit të të dhënave

Hulumtimi i postës

Our Commitment

PROJECT MANAGEMENT & CAPACITY BUILDING
PROJEKTIMI & ZBATIMI

Ekip shumë profesional me përvojë në hartimin, menaxhimin dhe zbatimin e projekteve. Sigurimi i shërbimeve me cilësi të lartë për ndërtimin e kapaciteteve në shumtë sektorë.

INTEGRIMI I BE-së

ASISTENCË TEKNIKE – KORNIZA, VLERËSIMI DHE MSA-së

Sigurimi Asistencës Teknike të Projekteve, Kornizë Kontratave, Vlerësimeve të Projektit dhe Programit. Mbështetja në NVM-të e Kosovës në zbatimin e kërkesave të MSA-së.

GRANTET E DONATORËVE
SKEMA E MBËSHTETJES SË BIZNESIT

Përgatitja e granteve të donatorëve në sektorë të shumtë, mbështetje në zbatim dhe raportim.

BASHKPUNIMI I ZHVILLIMIT RAJONAL
CROSS BORDER INTERACTION

Implementimi i aktiviteteve/projekteve të përbashkëta në rajon dhe më gjerë.

REFORMA PUBLIKE ADMINISTRATIVE
PROFESIONAL, EFIKASITET, TRANSPARENCË, PËRGJEGJËSI

Mbështesim modernizimin e administratës publike, shërbimin publik dhe dixhitalizimin

ZHVILLIMI I NVM-ve
NVM, FERMERËT, PRODHUESIT, PYJEVE

Mbështetja e fermerëve të NVM-ve, prodhuesit në përmbushjen e Standardeve Ndërkombëtare, Certifikimin me Standardet ISO dhe Markimin CE. Ndërtimin e kapaciteteve përmes trajnimeve, ngjarjeve B2B, panaireve etj.

To Perform

Mënyrë e thjeshtë për të bashkëpunuar me kompaninë tonë

Klientët tipikë të agjencisë së reklamave përfshijnë bizneset dhe korporatat, organizatat jofitimprurëse dhe agjensitë private.

  Ngarko CV-në

  Çmime Ndërkombëtare

  Antarë në: